Lämmöntalteenotto

Hyvin suunniteltu ja toteutettu LTO-järjestelmä on oivallinen tapa säästää kiinteistön energiankulutuksessa.

Lämmöntalteenoton toimintaperiaate

Lämmöntalteenoton toimintaperiaate nimensä mukaisesti on talteen ottaa poistoilmassa olevaa lämpöenergiaa ja siirtää lämpöenergia rakennuksen lämmitykseen. LTO-laitteisto koostuu: ulkoyksiköstä joka asennetaan huippuimurin tilalle ja sisäyksiköstä sekä energiavaraajasta mitkä sijoitetaan yleensä rakennuksen tekniseen tilaan.

Monta vaihtoehtoa

Järjestelmän toteuttamiseen on monenlaisia vaihtoehtoja ja tekniikoita. LTO-järjestelmällä voidaan muun muassa parantaa maalämmön hyötysuhdetta merkittävästi ja pienentää kaukolämmössä olevan rakennuksen energiankulutusta jopa 40 %. Myös jäteveden lämmöntalteenottaminen on mahdollista.