5.5.2023

ARA myöntää uutta avustusta matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi

Ajankohtaista

Kaukolämmöllä lämmitetään noin puolet kaikista kiinteistöistä, ollen yleisin lämmitysmuoto Suomessa. Tämän johdosta kaukolämmön on oltava avainasemassa tavoiteltaessa lämmitysratkaisuissa energiatehokkaampaa, ympäristöystävällisempää ja omavaraisempaa Suomea.

Nyt askeleita kohti matalalämpöisempää kaukolämpöä otetaan entistä vauhdikkaammin, sillä ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) on myöntänyt täysin uuden avustuksen 2022 vuoden lopusta. Avustuksen saavat lähtökohtaisesti kaikki jotka täyttävät ARA:n kriteerit avustuksen saamiseksi ja hakevat avustusta vuoden 2023 aikana.

Lämpökarhun erityisosaamista ovat lämmitysratkaisut ja autamme mielellämme matalalämpöisten kaukolämpölaitteistojen saneerauksissa sekä lämmitysverkostojen tasapainottamisessa.

Tarjouspyynnöt liitteineen voit toimittaa: myynti@lampokarhu.fi ja valokuvia voi toimittaa myös WhatsAppilla 0503541340 (mainitse kohteen osoite ja muut yhteystiedot)

Hakemuksen tekeminen ARAn verkkoasioinnissa

ARA:n hakemuksen pääset täyttämään linkin kautta:
https://www.ara.fi/fi-FI/Verkkoasiointi → Polku: Henilöasiakkaiden avustukset (kirjautuminen verkkopankkitunnuksilla) > Aloita uusi hakemus -kohdassa valitse “Avustus matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi” > Täytä hakemus liitteineen

Hakuohjeen löydät täältä:
https://www.ara.fi/download/noname/%7B43D9993C-20E1-4353-8B5A-495727E0AC79%7D/176886

Kuka voi tehdä avustushakemuksen?

Avustusta voi hakea vuoden 2023 loppuun saakka. Avustus myönnetään lähtökohtaisesti kaikille, jotka täyttävät ARA:n kriteerit avustuksen saamiseksi. Tarkemmat kriteerit ARA:n sivuilta.

Milloin työt voi aloittaa?
Heti, kun ARA-avustushakemus on jätetty voi aloittaa asennustyöt. Tätä enne voi tehdä suunnitelmia ja sopimuksen, mutta konkreettisia muutostöitä ei saa aloittaa ennen hakemuksen jättämistä.

Mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan? (tarkista liitteet vielä hakuohjeesta, huomioiden kaikki käyttäjäryhmät omakotitalo, rivitalo, kerrostalot ja muut kiinteistöt)
Tarjous kaukolämpökeskuksen saneerauksesta, jossa maininta kyseisen laitemallin toiminnasta matalalämpöisessä kaukolämmössä sekä tarpeen mukaan lämmitysverkoston tasapainotuksesta erikseen maininta (mikäli teettää lämmitysverkoston tasapainotuksen samassa yhteydessä)
Laiteuusinnan mitoitustiedot ja lausunto energialaitokselta matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymisestä.

Heleniltä täältä: https://www.helen.fi/lammitys-ja-jaahdytys/kaukolampo/nykyisille-asiakkaille/laiteuusinta/laitemitoitus

Vantaa Energian kaukolämpöverkostossa laiteuusintaa varten mitoitustiedot ja lausunnon voi pyytää Alex Rinteeltä (tekninen asiantuntija) sähköpostilla alex.rinne@vantaanenergia.fi

Fortumin kaukolämpöverkostossa laiteuusintaa varten mitoitustiedot ja lausunnon voi pyytää Annaleena Väkeväinen (tekniseltä asiantuntijalta) sähköpostilla annaleena.vakevainen@fortum.com

Mikäli olet jonkun muun energialaitoksen verkostossa saa asiakaspalvelun kautta pyydettyä tiedot laiteuusintaa varten.

Miksi matalalämpöinen kaukolämpö on hyödyllinen?

Matalalämpöinen kaukolämpö tarkoittaa lämpöverkkoa, jossa käytetään matalampaa lämpötilaa (mitoituslämpötila + 90 °C) verrattuna perinteiseen kaukolämpöön (+120 °C). Käytännössä matalalämpöinen kaukolämpö mahdollistaa huomattavasti monipuolisemman tavan tuottaa lämpöä kaukolämpöverkostoon fossiilisten ja kierrätettyjen poltettavien polttoaineiden lisäksi.

Lämpöpumpuilla voidaan ottaa lämpöä talteen kaupunkien viemärijärjestelmien jätevedestä kuten myös teollisuuden prosessien hukkalämpöä voidaan hyödyntää. Asuinkerrostaloissa kaukolämpöverkkoihin voidaan tuottaa lämpöä kaukoviilennyksellä eli taloja viilennetään ja tuo viilennyksestä saatu lämpö johdetaan lämpöpumpputekniikkaa hyödyntäen kaukolämpöverkostoon lämmöksi kiinteistöjen käyttöveden tuotantoon erityisesti kesähelteellä.

Matalalämpöinen kaukolämpö vähentää myös kaukolämpöverkostossa tapahtuvaa lämpöhäviötä. Kaukolämmön tuottaminen monimuotoisemmin saatavilla olevista energian lähteistä vähentää kivihiilen, öljyn/kaasun, puun, energiajätteen ja muiden fossiilisten polttoaineena käyttämistä voimalaitoksissa. Lämpöpumpuilla tuotettavan uusiutuvan energian lisääminen parantaa ympäristöystävällisyyttä pienentäen kaukolämmön hiilijalanjälkeä.

ARA:n avustus matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi

ARA on asumisen ja rakentamisen valtionapuja myöntävä organisaatio Suomessa, ja se tukee monin eri tavoin kestävää ja energiatehokasta asumista. Uusi avustus matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi on osa tätä tavoitetta. Avustuksen tarkoituksena on nopeutetusti kannustaa kaukolämpöverkkojen omistajia ja ylläpitäjiä kuten myös kaukolämmön kuluttajia siirtymään matalalämpöiseen kaukolämpöön. Matalalämpöinen kaukolämpö edellyttää että suurin osa kaukolämpöverkostoon kuuluvista loppukäyttäjistä ovat hankkineet matalalämpöistä kaukolämpöä hyödyntäviä laitteita.

ARA:n avustus lämmitysverkoston tasapainotukseen

Matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymistä tukevan avustuksen ohella matalalämpöisyyttä tuetaan lisäksi lämmitysverkoston tasapainottamiseen ja tämä haetaan samassa yhteydessä. Kun lämmitysverkosto tasapainotetaan saadaan lämmityksen toimintalämpötiloja alemmaksi, mikä mahdollistaa matalamman kaukolämmön yhä paremman hyödyntämisen, parantaa talon energiatehokkuutta, sekä voi laskea lämmön kulutusta ja lisätä asuinmukavuutta.

Mitä avustus käytännössä tarkoittaa?

Konkreettisesti ARA:n myöntämä avustuksen määrä on pientaloille, kuten omakoti-, pari ja ketjutaloille 2000 €, rivitaloille 3000 € ja kerrostaloille 4000 €. Avustus on kaukolämpölaitekohtainen. Avustuksen saa kaikki, jotka täyttävät avustuksen vaatimukset sekä hakevat avustuksen ennen kaukolämpölaitteiston saneerausta.

Esimerkiksi rivitaloyhtiö, joka koostuu 4 kpl erillistalosta, joissa kussakin on oma kaukolämpölaitteisto voi avustuksen saada jokaisesta erillisestä kaukolämpölaitteistosta 2000 € avustuksen eli yhteensä 8000 €.

Samalla avustusta voi hakea myös lämmitysverkoston tasapainotukseen seuraavasti: pientalot 500 €, rivitalot 1000 € ja kerrostalot 2000 €.

Miksi matalalämpöinen kaukolämpö ja lämmitysverkoston tasapainotus on hyvä valinta?

Matalalämpöinen kaukolämpö ja lämmitysverkoston tasapainotus tarjoaa useita etuja verrattuna perinteiseen kaukolämpöön tai lämmitysverkostoon jonka tasapaino on kaukana tavoitteestaan.

Ensinnäkin, se vähentää energian tuotannon kustannuksia ja parantaa omavaraisuutta. Matalampi lämpötila kaukolämpöverkostossa vähentää lämpöhäviöitä ja parantaa lämmitysjärjestelmän hyötysuhdetta sekä mahdollistaa monipuolisen lämmön tuotannon myös lämpöpumpuilla edellä mainitusti.

Toiseksi, matalalämpöinen kaukolämpö on ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Pienempi poltettavia polttoaineita käyttävien lämpölaitosten käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä, joka jo itsessään vähentämään ympäristökuormitusta ja edistää kestävää kehitystä. Matalalämpöinen kaukolämpö on osa laajempaa energian tuotannon murrosta, jossa siirrytään kohti uusiutuvia energialähteitä.

Kolmanneksi, siinä missä matalalämpöinen kaukolämpö mahdollistaa monipuolisen energian tuotannon hyödyntämisen kaukolämmön tuotannossa on erottamaton osa kokonaisuutta loppuasiakkaiden eli kaikkien kaukolämmön käyttäjien päässä suunnitellulla tavalla toimiva lämmitysverkosto (vesikiertopatteri, lattialämmitys tai muu). Tasapainoinen lämmitysverkosto ei aina alenna lämmityskustannuksia, mikäli verkosto on pahasti epätasapainossa, mutta tällöin asuinmukavuus paranee (aiheesta lisää täällä). Useimmiten toimiva ja tasapainotettu lämmönjakoverkosto kuitenkin sekä laskee lämmityskustannuksia että parantaa asuinmukavuutta tasaisempien sisälämpötilojen johdosta muun muassa vähentäen vetoisuutta ja parantaen sisäilman laatua.